Guidning i Gamla Stan - Grundandet av Stockholm

Välkommen till en fantastisk resa i Gamla Stan i Stockholm, "Grundadet av Stockholm", som börjar långt före Stockholm var Stockholm och slutar år 1252 då staden officiellt grundades. Redan på 1000-talet finns det anläggningar i Norrström och på Helgeandsholmen, det visar arkeologiska utgrävningar, så människor vistades och bodde här långt före år 1252.

Detta är guidningen för dig som vill veta mer om Stockholm och vi lovar en "Aha" upplevelse och att du sannolikt ser på staden med helt andra ögon efter guidningen.

Bild på Stockhoms låsStockholms lås. Illustration av Gunnar Hären, © GuideGamlaStan 2017 med rättighet att använda 2010.

Beskrivning av guidning i Gamla Stan

Guidningen "Grundandet av Stockholm" i Gamla Stan i Stockholm är för de som vill veta när, varför och hur Stockholm grundades. Detta är guidningen som hos de flesta ger en "Aha" upplevelse och som efteråt ser på Stockholm med helt andra ögon.

Officiellt grundades Stockholm år 1252 av jarlen Birger Magnusson, kallad Birger Jarl. Detta trots att det inte finns ett enda dokument som säger att Stockholm grundades år 1252 och att det finns arkeologiska fynd i bl.a. Norrström och på delar av Helgeandsholmen som dateras 250 år tidigare. Har vi blivit lurade?

Nej, inte lurade, men när man på 1800-talet valde (för man valde faktiskt årtalet) år 1252 för grundandet hade man inte tillgång till dagens arkeologiska metoder och inte heller hade utgrävningarna av Helgeandsholmen (den s.k. riksgropen) åren 1978-81 skett. Idag vet vi mycket mer men vi har inte ett exakt årtal, det finns inget. Vi vet dock med säkerhet att det inte var år 1252, det finns det ett skriftligt bevis för av Birger Jarl själv.

I guidningen "Grundandet av Stockholm" tar vi dig med på en resa från Stockholm före Stockholm fram till år 1252. Du kommer att få se platserna för de äldsta anläggningarna som den första borgen i Norrström till de första bosättningarna på landtungan som idag är Riddarhustorget. Vi kommer att visa hur inlandsisen och förkastningarna från när Afrika körde in Europa har skapat förutsättningarna för området och staden.

Välkommen till guidningen "Grundandet av Stockholm".
GuideGamlaStanTest