Användarvillkor

Läs nedan användarvillkor för webbplatsen före du länkar till vissa sidor, använder något av innehållet eller på annat sätt använder webbplatsen.

 

Bild på användarvillkor

 

Användarvillkor för www.guidegamlastan.se

Välkommen till vår webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att följa dessa användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor från tid till annan, och du bör därför regelbundet läsa denna sida för att se ändringar.

Begreppet "www.guidegamlastan.se" eller "oss" eller "vi" syftar till ägaren av webbplatsen, U&M DesignStudio, som är ett registrerat företag enligt Svenska lagar. Termen "du" hänvisar till användaren eller betraktaren på vår webbplats.

För användning av denna webbplats gäller följande villkor:

  • Innehållet i sidorna på denna webbplats är till allmän information och bruk. Det kan ändras utan föregående meddelande.
  • Varken vi eller någon tredje part lämnar någon garanti för riktighet, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet för informationen.
  • Du får använda innehållet på denna webbplats enbart för ditt eget bruk och det sker helt på din egen risk.
  • Webbplatsen innehåller material som ägs av oss är licensieras till oss eller är utlånat till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, text, bilder, utformning, layout, utseende och grafik.
  • Obehörig användning av denna hemsida kan ge upphov till ett yrkande om skadestånd.
  • Eventuella länkar till denna webbplats skall alltid vara till adressen http://www.guidegamlastan.se/index.php

 

Immateriell egendom

Alla rättigheter till immateriell egendom i informationen och innehållet på webbplatsen tillhör oss eller eventuella licensgivare. Mycket av innehållet är skyddat av lagstiftning som täcker upphovsmannarätt, varumärken och annat. Om inte annat anges får det endast kopieras för din personliga användning. Innehållet får inte modifieras, uppföras, publiceras eller överföras till någon annan eller användas för något kommersiellt ändamål. Förutom i den utsträckning som gällande lagstiftning tillåter får du inte montera ner, de kompilera, dekonstruera eller på annat sätt bryta upp eller försöka att bryta upp krypteringen som skyddar innehållet.

 

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy beskriver hur www.guidegamlastan.se använder och skyddar all information som du ger www.guidegamlastan.se när du använder denna webbplats.

www.guidegamlastan.se är fast besluten att se till att din integritet skyddas. Ska vi be dig att lämna vissa uppgifter med vars hjälp du kan identifieras när du använder webbplatsen, kan du vara säker på att det endast kommer att användas i enlighet med denna integritetspolicy.

www.guidegamlastan.se kan ändra denna policy från tid till tid genom att uppdatera denna sida. Du bör kontrollera den här sidan då och då så att du är nöjd med eventuella ändringar.

 

Vad vi gör med den insamlade informationen

Vi använder informationen enbart för att kunna kontakta dig via epost eller telefon. Vi lagrar ingen personlig information du ger oss.

 

Hur vi använder kakor (s.k. Cookies)

Cookies, eller kakor på svenska, används inte på webbplatsen förutom efter inloggning till en audioguide. På audioguidesidorna informeras om cookies separat.

 

Länkar till andra webbplatser

Vi har inte godkänt eller kontrollerat någon tredje mans webbplatser som är länkade till våra webbplatser och vi ansvarar inte och är inte skyldiga på något sätt för deras innehåll. Om du använder sådana webbplatser från tredje part gör du det i enlighet med villkoren för sådana webbplatser.

 

Innehållet på webbplatsen

Informationen på denna webbplats avseer de guidningar mm som vi erbjuder till grupper och enskilda. Den information som ges av www.guidegamlastan.se är med ambitionen att den skall vara aktuell och korrekt. Priser och annan information som anges gäller endast vid tiden av besöket på webbplatsen och kan ändras från tid till annan. Villkor för själva guidningen, inkl. priser, anges separat i samband med bokningen på resp. webbplatssida.

Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekt eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppkommer genom förlust av data eller vinster som uppkommer av eller i samband med användning av denna webbplats.

Genom denna webbplats kan du länka till andra webbplatser som inte står under kontroll av www.guidegamlastan.se. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgången på dessa platser. Det faktum att en länk existerar är inte nödvändigtvis en rekommendation eller att vi står bakom de åsikter som uttrycks i dem.

Alla ansträngningar görs för att hålla webbplatsen igång smidigt och med korrekt information. Dock tar www.guidegamlastan.se inget ansvar för eventuella tekniska problem utanför vår kontroll

 Test