Om webbplatsen

Webbplatsen GuideGamlaStan är utformad för att passa så många besökare som möjligt och använder en rad tekniska lösningar för att uppnå detta. Läs mer om detta nedan.

Bild på webbplatsen

Om GuideGamlaStan

Webbplatsens format

GuideGamlaStan har inget statiskt format utan det mesta är dynamiskt så att det kan anpassa sig till olika storlek på skärmar, från mobiler till 4K skärmar. Det innebär att bilderna skalas (ändrar storlek) automatiskt, texten ändrar storlek på typsnittet (bokstäverna) samt avstånd mellan stycken, rader och till länkar mm.

Alla länkar är utformade för minimal störande av läsningen men vid s.k. "Mouseover" ändras de till kraftig markering med hög kontrast (testa här). Alla enskilda sidor är utformade för att kunna zoomas in eller ut med webbläsarens Zomm-funktion och även där anpassas till den nya storleken.

 

Webbplatsens läsbarhet

W3C WCAG approved

GuideGamlaStan uppfyller W3C WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) eller bättre. Det innebär att webbplatsen är tillgänglig för de flesta besökare inkl. personer med nedsatt synförmåga, som använder skärmläsare mm. Vi vill att alla skall kunna använda webbplatsen GuideGamlaStan.

Det innebär bl.a. att webbplatsen till största delen har mörk text på ljus botten där det är väsentligt att alla kan tillgodogöra sig innehållet, det finns delar av webbplatsen som inte har det men då är också innehållet där av oväsentlig betydelse. Webbplatsen har i stort sätt aldrig text på bilder utan ev. förklaring av bilder sker i den löpande texten eller i den speciella bildtexten direkt under bilden.

Typsnittet är san-seriffen Arial för rubriker och seriffen Georgia för den läpande texten. Storleken på Arial typsnittet varierar från 46 pixlar till 16 pixlar beroende på rubriktyp och skärmstorlek. Storleken på Georgia typsnittet varierar från 24 pixlar till 16 pixlar beroende på rubriktyp och skärmstorlek. För att göra nytt stycke tydligare i den löpande texten sätts alltid första bokstaven i större typsnittstorlek samt i fet stil.

 

Webbplatsen validering

W3C approved ikon

Webbplatsen alla sidor är validerade (tekniskt godkända) enligt W3C HTML5 och W3C CSS3. Det innebär att de flesta typer av webbläsare skall kunna visa webbplatsen på ett korrekt sätt. W3C validering är det enda oberoende testet av en webbplats.

 

Webbprogram

Webbplatsen använder sig av en rad programvaror utvecklade för just webblösningar som skall fungerar på de flesta typer av webbläsare. Följande programvaror används (mest intressant att läsa för tekniknördar):

Ikon html5 js och css3

HTML5 kod, JS (Javascript senaste versionen) och CSS3 för dynamiska webbsidor.

Ikon med PHP och MySQL

Server programkoden är PHP version 5+ och databasen är baserad på MySQL men vi använder PDO för att kunna använda många olika typer av databaser om så behövs.

Ikon Bootstrap

Javscript och CSS3 baserade programvaran Bootstrap för hantering av expandering och stängning av delar en webbsida samt öppnande av overlay fönster. Bootstrap är testad i olika webbläsare och det var enklare att ta en färdigutprovad produkt än att utveckla en själva.

Icon Ajax

Ajax (Asynkront Javascript) för en rad lösningar där vi inte vill att en webbsida skall laddas om, ofta i kombination med Bootstrap där vi utvecklat egna lösningar för gemensam funktionalitet för dessa båda programvaror.

Ikon JQuery

jQuery för hantering av en rad javascriptlösningar där vi använder färdiga jQuery script istället för att utveckla egna, många gånger i kombination med Ajax.

Ikon Google maps

Google maps (version 3) används på många sidor där vi anpassat javascriptet för att dynamiskt kunna visa geografiska positioner för olika objekt baserat på data från databasen och med egna ikoner samt ibland länkat till sidor i webbplatsen. GuideGamlaStan har egen API key.

 Test